Diari NO TAN A PROP.

Al Baix Maestrat aboquem al mar les aigües residuals sense la depuració mínima legal. Havíem de tenir una depuradora amb data límit a l'any 2000 i ens la neguen malgrat que fa més de vint anys que paguem al rebut d'aigua un canon valencià de sanejament per una depuració que no es fa. A més incomplim la Directiva 91/271. Ja n'hi ha prou de tirar merda al mar.

Al·legacions d’Ecologistes en Acció al nou port esportiu de Peníscola desembre 16, 2009

Filed under: Països Catalans — notanaprop @ 8:53 am

Alegaciones al macropuerto deportivo de Peñíscola

País Valencià 15 de desembre

JPEG – 38 KB

Peníscola

Antecedents

Hem de recordar que un projecte de similars característiques ja es va presentar l’any 2005 i va ser aparcat a causa de l’absència d’importants informes i estudis bàsics per a la complir la legislació i avaluar els seus impactes. Aleshores, l’empresa promotora del projecte, no va presentar estudis d’afeccions al paisatge, trànsit, depuració i recollida d’aigües residuals, etc., circumstància per va obligar l’administració a requerir més informació sobre aquest projecte que afectaria al litoral rocallós calcari de la Sierra d’Irta (zones Racó Calin-te i Pebret). Ja durant aquell any van ser presentades nombroses al·legacions, tant des de col·lectius d’Ecologistes en Acció com des d’altres col·lectius socials de la zona.

Un projecte amb greus irregularitats i impactes

El projecte actual, ja des de la seva fase d’exposició al públic, es va iniciar amb errors colossals de forma. No només es dóna un lloc erroni per a l’exposició de la documentació al municipi de Peníscola (“Ajuntament. Plaza Constitución, 1”), sinó que a més existeix, clarament, un incompliment greu de la Llei 27/2006 d’accés a la informació dels ciutadans en matèria ambiental, atès que no es troba disponible aquesta documentació en format digital i ni tan sols es penja en les pertinents pàgines web. Per a súmmum, el Pla de Participació Pública dut a terme, resulta molt notable constatar que entre les organitzacions que s’han citat a fi que realitzin aportacions en aquesta fase no apareix cap organització ecologista.

El port plantejat, tan a prop de l’actual port pesquer i esportiu de Peníscola, resulta incompatible i incoherent amb el que estableix el Decret 36/2002, de 5 de març, de la Generalitat Valenciana, pel qual es va aprovar el Pla de Ports i Instal·lacions Nàutiques-Pesqueres. Dita nou Decret es va dictar per modificar puntualment el Decret 79/1989, de 30 de maig, del Govern Valencià i es justifica que l’anterior Pla de Ports del 1989, s’impedia, en la majoria dels casos, l’ampliació dels ports. El Decret 36/2002 diu que: “…..sent preferible, en general, l’ampliació d’un port a l’ocupació d’una nova zona de costa, aquesta modificació obre la possibilitat de que s’estudiïn les ampliacions dels ports actuals.”

Així l’article 14.2.2 de la Normativa del Pla de Ports i Instal·lacions Nàutiques-esportives de la Comunitat Valenciana es diu: “En els ports i instal·lacions existents es podran tramitar sol·licituds d’ampliacions exteriors, encara quan es pretengui l’ocupació de zones d’exclusió total contigua, que podran autoritzar-se si de la tramitació es conclou la no afecció als valors protegits pel Pla i, en concret, a la dinàmica litoral i als mitjans biòtics terrestres i marí, amb les limitacions genèriques i sectorials establertes en les Lleis 22/1988, de 28 de juliol, de Costes, i 27/1992, de 24 de novembre, de Ports, i la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat Valenciana, d’Impacte Ambiental, amb les seves modificacions, i segons els reglaments que les desenvolupen; tot això sens perjudici de la corresponent modificació del planejament urbanístic aplicable, quan escaigui”.

Els impactes ambientals seran greus a causa de la pròxima presència del parc natural de la Sierra d’Irta i de la zona humida de la Marjal de Peníscola; a l’afecció a espècies marines (dàtil de mar, alga posidònia, etc) amb hàbitats protegits; s’incompleix l’Estratègia Espanyola de Conservació de la Biodiversitat-EECB per fragmentació d’ecosistemes, afeccions paisatgístiques, afecció a aqüífers, etc. L’estudi d’impacte ambiental té una constant de l’habitual fenomen “copiar-enganxar” d’altres estudis similars realitzats en altres zones d’Espanya. Se detectan graves confusiones en las asociaciones vegetales, llegando a decir que la maquia litoral mediterránea de coscoja y palmito la forman comunidades “Cneorum tricoccori”…..Aneu, associacions típiques de les illes Balears i sud d’Espanya! . Es fa referència a legislació ambiental derogada. La nova Llei 42/2007 de patrimoni rural i biodiversitat ni s’esmenta, amb la qual cosa la protecció de fauna i flora està tota basada en legislació obsoleta i no vàlida, i per tant les dades estan desfasats. Un estudi ambiental amb semblant error és inviable.

Segons un informe sobre impactes al paisatge elaborat per la Universitat Autònoma de Madrid per a Ecologistes en Acció, es descobreix que l’estudi d’integració paisatgística-EIP, té greus problemes metodològics (segons afirma el seu punt 4t); la documentació és incompleta o inexistent (en faltar-li alternatives ni anàlisi d’afecció nocturna) i es fa una avaluació esbiaixada dels impactes sobre el punt d’observació principal i el recurs paisatgístic del mateix Castillo-Palacio de Peñíscola. Aquests arguments de pes deixen clar que s’intenta minimitzar el gravíssim i crític impacte paisatgístic que generaria una obra d’aquestes dimensions en les proximitats d’un Monument i Bé d’Interès Cultural, un dels principals reclams turístics del litoral valencià, amb més de 400.000 visites anuals.

Els impactes als fenòmens de dinàmica litoral i afeccions a la platja sud seran inevitables. El proyecto de macropuerto deportivo prevé la creación de un enorme dique desde Cerro Mar hasta la cala de Finca del Moro (ambas dentro del litoral de la Sierra de Irta). Això suposa que s’alteraran tots els processos de dinàmica litoral en la zona de la platja sud de Peníscola, atès que juntament amb l’actual dic de l’actual port de Peníscola, fomentaran l’anoxia de la platja sud i la seva degradació. La renovació de les aigües serà pràcticament nul·la per corrents marins i només rebrà les aigües procedents de la marjal de Peníscola, que no es troben en el seu millor moment ja que reben nombrosos abocaments d’aigües residuals de les àrees urbanes i unes altres alteracions (ex. radioactivitat natural procedent de la mateixa zona humida).

L’Estudi d’Impacte Ambiental-EIA, parla, per justificar el projecte, “de la petita quantitat d’amarratges (50) de l’actual port de Peníscola i de la inexistència de port esportiu en la comarca del Baix Maestrat”. Sembla que qualsevol val per intentar justificar aquesta obra encara que s’incorri en fal·làcies com la que expressa l’anterior afirmació dels autors del projecte i que demostra, una vegada més, que o bé existeix un gran desconeixement de la zona litoral de la comarca del Baix Maestrat, o bé, per causes externes, s’intenta restar importància a l’activitat nàutic-esportiva de la zona i les seves actuals infraestructures. El cert és que avui dia les embarcacions d’esbarjo compten amb una gran oferta de ports esportius en el litoral de la comarca del Baix Maestrat (CT). En un radi de 15 km. Desde Peñíscola, tenemos el puerto deportivo de Vinaròs, Benicarló (este último remodelado hace escasos años) y Alcossebre (Alcalá de Xivert). Tots aquests ports tenen previsions d’ampliacions en els propers anys. A més, tal com reflecteix l’Informe Banderas negres 2009, (http://www.ecologistasenaccion.org/IMG/pdf_Informe_banderas_negras_2009_web.pdf): “existeix una mitjana de 10 ports per cada 100 km (indexi que supera àmpliament la mitjana de la resta del litoral espanyol…”; no té sentit ocupar més costa amb l’aprovació i creació d’un altre port esportiu. La densitat de ports en la costa nord de Castelló és molt alta i aquesta obra només obeiria a fins especulatives i urbanístiques.

Foment de l’especulació del sòl i un reclam urbanístic més

El nou port esportiu projectat s’ubicarà en el tram litoral de la Sierra d’Irta cuya zona terrestre està classificada com d’expansió urbana i serà sotmesa a terribles projectes urbanístics (amb Programes d’Actuació Integrada-PAÍS, de camps de golf, etc.) quan s’aprovi el nou Pla General d’Ordenació Urbana de Peníscola (presentat el 2008 i avui pendent d’aprovació). D’aquesta manera es creen expectatives i demandes per urbanitzar massivament la zona sud, especular amb els seus sòls i fer autèntics negocis immobiliaris i urbanístics en zones on es projecten infraestructures de luxe, com els camps de golf i els ports esportius, que al final afectaran a zones ambientals protegides pròximes, sistemes hidrològics, cursos hidràulics, paisatge, etc. A més, el port projectat serà privat (encara que potenciat per la mateixa Administració Valenciana, que de forma estranya és la que encarrega – en comptes de la mercantil promotora Marina Racó Calent S.A.- a diversos consultors l’Estudi d’Integració Paisatgística i l’Estudi d’Impacte Ambiental), però les infraestructures que necessitarà moltes hauran de ser públiques.. Es planifica una ocupació marítima-terrestre (es pretenen guanyar al mar 116.794, 85 m2) i això requerirà una autorització ministerial per mitjà de documents d’adscripció, avui dia inexistents.

El nou port esportiu que es proposa no respon a cap necessitat social ni demanda d’ús plantejada. No existeix un estudi seriós sobre les previsions de creixement futur del sector nàutic esportiu que justifiquin la necessitat de construir aquest nou port esportiu a Peníscola, i molt menys, de la magnitud com el que es planteja. Les estimacions de demanda són errònies i abusivament exagerades i posen de manifest una realitat sobre els ports esportius: romanen buits o semi-buits durant més de la meitat de l’any i la seva construcció només beneficia els promotors dels projectes, no tenint-se en compte les necessitats reals ni la destrucció que ocasionen.

La nostra postura pel que fa al projecte

Ens oposem frontalment a la creació de noves infraestructures portuàries fora dels ports ja que el port de Peníscola va ser construït els anys 40 i estava previst remodelar-ho. Creiem que l’actual port es pot modificar i ampliar per donar servei a la demanda real d’embarcacions d’esbarjo, produint un menor impacte ambiental que la creació d’un nou port esportiu amb les característiques dalt descrites.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

Connecting to %s

 
Segueix

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 167 other followers